054-9765710

זמינים לצאת לסיור נכסים היום!

Compare Listings

להשכרה מתאים להייטק
שכירות למטר68₪14₪/דמי ניהול
להשכרה מתאים להייטק

משרדים גדולים להשכרה בהר חוצבים

מטר מרובע: 4000

משרדים

yoni davidoviche

לפני 12 חודשים

שכירות למטר68₪14₪/דמי ניהול

מטר מרובע: 4000

משרדים

לפני 12 חודשים

למכירה
דמי שכירות למטר83₪19₪/דמי ניהול למטר

מטר מרובע: 2300

משרדים

yoni davidoviche

לפני 12 חודשים

דמי שכירות למטר83₪19₪/דמי ניהול למטר

מטר מרובע: 2300

משרדים

לפני 12 חודשים

להשכרה מתאים להייטק
דמי ניהול17₪65₪/דמי שכירות

מטר מרובע: 1200

משרדים

yoni davidoviche

לפני 12 חודשים

דמי ניהול17₪65₪/דמי שכירות

מטר מרובע: 1200

משרדים

לפני 12 חודשים

להשכרה מתאים להייטק
דמי ניהול19₪75₪/שכירות למטר
להשכרה מתאים להייטק

8000 מטר משרדים להשכרה בהר חוצבים

מטר מרובע: 8000

משרדים

yoni davidoviche

לפני 12 חודשים

דמי ניהול19₪75₪/שכירות למטר

מטר מרובע: 8000

משרדים

לפני 12 חודשים