054-742-22-55

[email protected]

זמינים לצאת לסיור נכסים היום!

Compare Listings

להשכרה מתאים לחנויות רהיטים, מתאים למכללה
דמי שכירות
להשכרה מתאים לחנויות רהיטים, מתאים למכללה

שטח מסחרי להשכרה בירושלים.

מטר מרובע: 350

חנויות להשכרה

דמי שכירות

מטר מרובע: 350

חנויות להשכרה

להשכרה
מחיר שכירות למטר160₪15₪/יחס ברטו נטו

מטר מרובע: 280

חנויות להשכרה, מסחרי

מחיר שכירות למטר160₪15₪/יחס ברטו נטו

מטר מרובע: 280

חנויות להשכרה, מסחרי

להשכרה
מחיר שכירות למטר170₪invalid/חשיפה מלאה

מטר מרובע: 280

חנויות להשכרה, מסחרי

מחיר שכירות למטר170₪invalid/חשיפה מלאה

מטר מרובע: 280

חנויות להשכרה, מסחרי

להשכרה
מחיר שכירות למטר70₪invalid
מחיר שכירות למטר70₪invalid

מטר מרובע: 190

חנויות להשכרה, מסחרי